Annons

Annons

Ny rapport lyfter fram betydelsen av förebyggande tandvård

Parodontit och karies är de mest spridda välfärdssjukdomarna i världen. Trots det är politikers ointresse för en jämlik tandvård slående, skriver European Federation of Periodontology (EFP) i en ny rapport.

Om rapporten

Rapporten är ett försök att placera karies och tandlossningssjukdomar i ett helhetsperspektiv. EFP uppskattar att 2,6 miljarder respektive 1 miljard människor i världen har antingen karies eller allvarliga tandlossningssjukdomar.

Sjutton forskare från Brasilien, Indonesien, Italien, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA har bistått rapportförfattarna.

Economist Impact har utifrån forskarnas uppgifter utvecklat en beräkningsmodell för de kostnadsminskningar som en förebyggande tandvård kan ge på lång sikt.

Ojämlik tandvård ligger bakom de växande kostnaderna för karies och parodontit, slår EFP fast i en ny rapport. Foto: Colourbox

Rapporten, som är utförd av tankesmedjan Economist Impact på uppdrag av EFP, belyser effekterna av en ojämlik tandvård. Med en ökad konsumtion av socker och bristande kunskaper om egenvård växer nu antalet fall av karies och parodontit snabbt. Enligt EFP har sjukdomarna gått om andra välfärdssjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Slutsatsen är att personer med låg utbildningsgrad drabbas hårdast av en ojämlikhet tandvård.

Kunskapsspridning och förebyggande tandvård är de effektivaste åtgärderna för att förbättra folkhälsan och sänka tandvårdskostnaderna, skriver EFP

Organisationen anser att politiker måste uppmärksamma munsjukdomar och vilka vårdkostnader de orsakar. Återkommande tandläkarbesök och upplysning till medborgarna är några verktyg EFP nämner i rapporten. Tandvården bör dessutom lägga mest resurser på de patienter som har störst behov. Trots att mer än tre miljarder människor drabbas av karies och tandlossningssjukdomar är politiker ”förvånansvärt ointresserade av munhälsa”, skriver EFP.

Samtidigt pekar organisationen på att tandläkare haft en benägenhet att behandla karies med lagningar när sjukdomen egentligen kan förebyggas. Ett sätt att förstärka den förebyggande tandvården är att förändra ersättningssystemen, så att förebyggande insatser blir mer lönsamma för tandläkare.

EFP betonar att tandläkarna inte ensamma kan ta ansvar för förebyggande tandvård. Här måste bland andra tandhygienister, primärvård, farmaceuter och lärare som undervisar i munsjukdomar ta ansvar för att sprida kunskap om egenvård.

Föräldrar bör upplysas om vikten av förebyggande tandvård redan innan barn föds och familjerna bör sedan kallas på återkommande samtal. Det förutsätter att personal inom primärvården får kunskap om hur utsatta familjer ska fångas upp. Skoltandvård är en annan åtgärd som har visat sig vara effektiv, skriver EFP.

Fler långtidsstudier och fortsatt insamling av stora mängder data är viktiga för att förstå vilka effekter förebyggande åtgärder har för behandlingen av karies och tandlossningssjukdomar, anser EFP.

Upptäck mer