Annons

Annons

Regeringen vill se rökfritt Sverige 2025

Regeringen ställer sig nu bakom initiativet Tobacco Endgame 2025 som redan stöds av bland annat Tandvård mot tobak.

Som ett led i sin politik för att jämna ut landets hälsoklyftor och förebygga död och sjukdomar till följd av rökning har regeringen valt att ställa sig bakom målet om ett rökfritt Sverige år 2025.

Gabriel Wikström. Foto: Kristian Pohl

Gabriel Wikström. Foto: Kristian Pohl


– Det är ett mål som kommer att kräva mycket hårt jobb, förklarade folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i SVT:s program Gomorron i veckan.
Ett lagförslag mot smaksatta cigaretter är redan lagt och regeringen tittar även på möjligheterna att införa exponeringsförbud, neutrala cigarettförpackningar och att skapa fler rökfria miljöer. Flera av åtgärderna ingår i EU:s tobaksproduktdirektiv som ska vara genomfört i maj.
För Göran Boëthius, en av samordnarna inom opinionsbildningssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, kom stödet som ett glädjande besked.
– Vi välkomnar regeringens klara linje. Dagens tydliga besked från Gabriel Wikström är ett viktigt steg, säger han i en kommentar.
Bakom initiativet Tobacco Endgame 2025 står sedan tidigare bland annat Läkare mot tobak, Sjuksköterskor mot tobak, Tandvård mot tobak, Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden.

Upptäck mer