Traditionella avtryck bättre än digitala

Ny teknik har en tendens att överglänsa äldre, enklare, metoder. Men är de verkligen lika bra? Det ville amerikanska och tyska forskare ta reda på.

Forskning

Närgången granskning av nya implantatmaterial

Närgången granskning av nya implantatmaterial

De senaste decennierna har vi översköljts av nya material och framställningstekniker för implantat. Forskaren Victoria Franke Stenport undersöker hur de fungerar i munnen.

Forskning

Regelbundna tandläkarbesök ger bättre tandhälsa

Regelbundna tandläkarbesök ger bättre tandhälsa

Vuxna som regelbundet går på tandläkarkontroller har mindre problem med karies och fler tänder kvar än de som inte gör det.

Forskning

D-vitamin kopplat till bättre tandhälsa

D-vitamin kopplat till bättre tandhälsa

Tyska forskare har undersökt tandhälsan hos drygt 1 000 tioåringar från München och samtidigt tagit blodprov där D-vitaminhalten mättes.

Forskning

Tandkrämer mot ilningar fungerar – alla utom en

Tandkrämer mot ilningar fungerar – alla utom en

Tandkräm mot ilningar och känsliga tandhalsar som innehåller strontium fungerar inte, enligt en ny metaanalys.

Forskning

Kariesbakterie sprids från mamma till barn

Kariesbakterie sprids från mamma till barn

Barn får i hög utsträckning kariesbakterien Streptococcus mutans från sin mamma, visar en ny metaanalys.

Forskning

Mekanismen bakom dentinkaries klarnar

Mekanismen bakom dentinkaries klarnar

Svenska forskare kan i en ny studie visa ett klart samband mellan kariesangrepp och ett kroppseget enzym som bryter ner kollagen. Fyndet skulle kunna leda till en framtida behandling.

Forskning

Utsatta barn har sämre tandhälsa

Barn som upplevt negativa och stressande händelser har sämre tandhälsa än barn som inte upplevt det.

Forskning

Differentierade återbesök bromsade karies hos barn

Differentierade återbesök bromsade karies hos barn

Genom mer frekventa återbesök för de barn med högst kariesrisk lyckas brasilianska tandläkare bromsa kariesutvecklingen.

Forskning

Stärkt samband mellan parodontit och hjärtrisk

Stärkt samband mellan parodontit och hjärtrisk

En amerikansk prospektiv studie på närmare 40 000 kvinnor stärker sambandet mellan parodontit och hjärt-kärlsjukdom.

Forskning

Hon jagar nya sätt att stoppa parodontit

Hon jagar nya sätt att stoppa parodontit

Tülay Lindberg letar orsaken till parodontit i patienternas gener. Snart hoppas hon även kunna svara på om det finns ett samband mellan parodontit och reumatoid artrit eller inte.

Forskning

Egna fyllningar repareras oftare, andras byts ut

Tandläkare gör olika bedömningar av defekta fyllningar beroende på om det är de själva som har utfört dem eller inte.

Forskning

Video av extraktion minskade inte oron

Video av extraktion minskade inte oron

Patienter som fick se en video av en extraktion av en visdomstand före sitt eget ingrepp blev mer oroliga.

Forskning

Bättre behålla blodförtunnande inför oralkirurgi

Risken för blodpropp är större vid avbrott eller dossänkning av antikoagulantiabehandling inför oralkirurgi än risken att drabbas av stora blödningar vid bibehållen behandling.

Forskning

Nattugglor har ökad risk att få afte

Nattugglor har ökad risk att få afte

Sömnvanor kan påverka risken för aftös stomatit, visar kinesiska forskare.

Forskning

Statistiken brister i tandläkarstudier

Statistiken brister i tandläkarstudier

Statistikhanteringen i vetenskapliga artiklar från fem välrenommerade tandläkartidskrifter är bristfällig, visar en finsk granskning.

Forskning

3D-lasersmälta proteser mer biokompatibla

Kronor och broar 3D-utskrivna i metall med tekniken lasersmältning, Selective Laser Meltning (SLM), blir allt populärare. Men är de lika stabila i kontakten med fluorid som traditionella gjutna proteser?

Forskning

SSRI dubblerade andelen misslyckade implantat

Antidepressiva SSRI-preparat påverkar benmetabolismen negativt, vilket fördubblar risken att implantat misslyckas.

Forskning

Sova med protes fördubblar risken för lunginflammation

Sämre munhygien hos äldre som sover med sin protes mer än fördubblar risken att drabbas av lunginflammation, visar ny studie.

Forskning

Peter Lingström lyfter fram goda kostråd

Peter Lingström lyfter fram goda kostråd

Peter Lingström har maten i fokus. Under riksstämman fick han ta emot ett pris för sin forskning om kostens betydelse för munhälsan. Han tycker att kostbudskapet varit för negativt med många förbud.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen bevakar odontologisk forskning. Här hittar du de senaste forskningsrönen samlade.