Tandläkartidningen bevakar odontologisk forskning. Här hittar du de senaste forskningsrönen samlade.