Annons

Annons

Covid-19 - Vad hände sen?

Den 24 februari år 2020 publicerade Tandläkartidningen en första artikel om utbrottet av covid-19. Sedan dess har det blivit över 90 artiklar. Fokus har varit på hur pandemin drabbat tandvården. Här följer vi upp de sex mest lästa artiklarna som publicerats på tandlakartidningen.se och vad som hände sen.

Ett ”ordmoln” av de mest använda orden i rubrikerna till Tandläkar­tidningens covid-19-artiklar.

Illustration: Colourbox/wordclouds.com/Kristoffer Nylén

 1. Många covid-19-patienter tappar tidigt smak och lukt

I oktober år 2020 publicerade vi en nyhet om en systematisk översiktsstudie som visade på att förlust av smak och lukt kan vara ett tidigt symtom på sars-cov-2-infektion. Detta är nu ett etablerat symtom som listas av till exempel Folkhälsomyndigheten och WHO.

 2. Sår på tungan kan vara nytt covid-19-symtom

I november år 2020 rapporterade Tandläkartidningen om en studie kring sår på tungan i samband med covid-19. Det finns mycket skrivet efter detta om så kallad ”covid-tongue”, med sår och beläggningar på tungan. Det senaste årets veten­skapliga systematiska översiktsstudier ger dock inget entydigt svar på om detta orsakas av viruset. Flera studier konstaterar att många covid-19-patienter har olika problem med sin munhälsa, men att mer forskning behövs kring detta. Källa: PubMed

3.  3 200 varslas inom Praktiker­tjänst

I mars år 2020 varslade Praktikertjänst om korttidspermitteringar av cirka 3 200 personer inom tandvård. De fick stöd från Tillväxtverket, och som mest var 3 400 personer i bolaget permitterade. Efter att patienterna kommit tillbaka under hösten och vintern 2020/2021 återhämtade sig verksamheterna och under år 2021 återbetalades hela stödet på 213,5 miljoner kronor. Källa: Praktikertjänsts årsredovisning 2021

 4. Möjlig koppling mellan paro­dontit och covid-19

I augusti år 2020 skrev vi om en översiktsstudie som tittat på möjliga kopplingar mellan parodontit och covid-19. Då konstaterades att inga studier pekade på ett samband. En nyare översikt, från november år 2021, konstaterar att det vetenskapliga underlaget är för litet för att man ska kunna slå fast ­eller motbevisa ett samband.

5. Två självtester för covid-19 förbjuds

I mars år 2020 rapporterade vi om självtester för covid-19 som förbjudits av Läkemedelsverket. Ett av dem såldes av ett företag med tandvårdskoppling. Ytterligare ett självtest förbjöds någon månad senare. I juli samma år publicerade Läkemedelsverket information riktad till verksamheter som vill sälja snabb- och självtester eller erbjuda testning som tjänst. I december år 2021 såldes enligt Dagens nyheter rekordmånga tester via apotek, och testerna fanns tillgängliga även i matbutiker. Redan i februari år 2022, i samband med att restriktionerna släpptes, föll försäljningen av självtester kraftigt enligt Läkemedelsvärlden.

 6. Corona sätter stopp för aerosolbildande borrar

Den 9 april år 2020 stoppade Folktandvården Västra Götaland aerosolbildande behandlingar på grund av coronaviruset. Redan en dryg vecka senare hävdes stoppet.

Upptäck mer