God tandvård går före ekonomiska diskussioner

”I samband med ekonomiska diskussioner måste adekvat omhändertagande av patienten prioriteras.” Det skriver Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ett beslut som rör en implantatbehandling i Malmö.

Etik

IVO kritiserar bristfällig journal

När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar patientfall får journalen ofta anmärkning trots att vården bedöms som rimlig och adekvat.

Etik

Extraktion orsakade sjukhusvistelse

Extraktion av en visdomstand i underkäken ledde till att en patient i Södermanland fick ligga på sjukhus i sex dagar.

Etik

Vertikal extraktion kan vara bättre än traditionell

Behovet av lambåkirurgi efter vertikal tandextraktion var betydligt lägre än vid traditionell extraktion, visar brittisk observationsstudie.

Forskning

Invasiva tandingrepp ökar inte risken för infarkt

Större tandingrepp verkar inte kunna utlösa hjärtinfarkt, enligt en ny svensk studie som har jämfört över 50 000 fall av hjärtinfarkt med närmare 250 000 kontrollindivider.

Forskning

Diklofenak före extraktion av visdomstand minskar smärtan

Diklofenak injicerat lokalt före extraktion av visdomständer minskar den postoperativa smärtan, visar brittisk studie.

Forskning

Kommunikation viktigt vid akutbesök

Det kan finnas anledning för folktandvården i Region Uppsala att förbättra sitt sätt att informera patienter och närstående när akuta situationer uppstår. Det anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Tandvärk ofta bakom överdos av paracetamol

Fyra av tio som tas in akut på grund av ofrivillig överdos av paracetamol har tagit värkmedicinen mot tandvärk efter extraktion.

Forskning

Video av extraktion minskade inte oron

Patienter som fick se en video av en extraktion av en visdomstand före sitt eget ingrepp blev mer oroliga.

Forskning

Total tandextraktion minskar mängden parodontala bakterier

Hälften av patienterna med parodontala bakterier före total tandextraktion blev helt fria från dem, medan övriga fick kraftigt sänkta halter.

Forskning

Så hanterar du komplikationer vid extraktioner

Varje år utförs ett stort antal extraktioner eller operativt avlägsnande av tänder.

Okategoriserade

Så extraherar du tänder på Waranpatienter

Det går bra att extrahera tänder på patienter som behandlas med blodförtunnande medel – under vissa omständigheter.

Artikelserier

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons