Mellanrumsborste förbättrar tandhälsan mer än eltandborste

En tysk sammanställning av data från upprepade populationsstudier visar att både eltandborstar och mellanrumsborstar har förbättrat tandhälsan i landet, men att användning av mellanrumsborstar gav den mest uttalade effekten.

Forskning

Outvecklade hörntänder bör behandlas direkt

Barn och ungdomar vars hörntänder i överkäken inte utvecklas i normal tid ska få förebyggande vård och behandling direkt. Det är ingen idé att vänta och se, visar svensk studie.

Forskning

Munskölj med anti­oxidanter tar inte bort dålig andedräkt

Den som vill förbättra sin dåliga andedräkt är inte hjälpt av att skölja munnen med antioxidanter. Det visar en ny studie.

Forskning

Karies hos femåringar riskfaktor för ny karies vid tolv års ålder

Karies i femårsåldern förutspår kariesproblematik i tolvårsåldern, visar ny norsk studie. De förebyggande åtgärderna behöver bli bättre, menar forskarna.

Forskning

Mekanisk tungrengöring förbättrar smakupplevelsen

En mekanisk tungskrapa kan förbättra smakupplevelserna för både äldre och yngre personer, liksom för rökare och icke-rökare, visar ny tysk studie.

Forskning

”Patienterna bör ha ansiktsmask på kliniken”

Många europeiska experter rekommenderar att både tandvårdspersonalen och patienterna använder skyddsutrustning hos tandläkaren för att hindra spridning av covid-19.

Covid-19

Försämrad glukoskontroll kan öka risken för parodontit

Försämrad glukoskontroll hos personer mellan 31 och 46 år kan vara en riskfaktor för utvecklandet av parodontit, visar ny studie från Finland.

Forskning

Alla tandceller identifierade hos möss och människor

Forskare har i detalj kartlagt cellerna i tändernas uppbyggnad hos möss och människor. Nu finns resultaten som interaktiva och sökbara atlaser.

Forskning

Webbutbildning för diagnos av TMD med CBCT

Nio av tio studenter på Tandvårdshögskolan vid Malmö universitet uppskattade den nyutvecklade webbutbildningen för att ställa diagnos på temporomandibulära problem med hjälp av volymtomografi (CBCT), visar utvärdering.

Diagnostik & radiologi

Sår på tungan kan vara nytt covid-19-symtom

Förlust av smak- och luktsinne är numera klassiska symtom vid covid-19-infektion. Nu kan forskare från Tjeckien rapportera om ytterligare ett oralt symtom, nämligen sår på tungan.

Covid-19

Fler äldre med fler tänder ökar kraven på tandvården

Äldres tandhälsa har förbättrats avsevärt på bara de senaste tio åren, det kan svenska forskare visa i en ny studie. Men fler äldre som har fler tänder kommer också att ställa högre krav på tandvården i framtiden, varnar forskarna.

Forskning

Två av hundra rotfyllda tänder förloras varje år

Nio av tio tänder rotfyllda av allmäntand­läkare sitter kvar efter fem år och åtta av tio är fortfarande kvar efter tio år. Det visar en tioårsuppföljning i Norrbotten.

Endodonti

Fluoridlack med kalciumfosfat stoppar fler kariesangrepp

Kombinationen fluorid och trikalciumfosfat har en bättre effekt mot karies än bara fluorid, visar en kinesisk studie.

Forskning

Enkel eller dubbel apnéskena likvärdigt vid sömnapné

Trots att den dubbla apnéskenan gav ett något bättre resultat på sömnapnén på individnivå var det en högre andel patienter som hoppade av den behandlingen. Det gör att den sammanlagda effekten är likvärdig, visar ny svensk studie.

Forskning

Parodontalvården inte alltid evidensbaserad

Tandhygienister känner väl till evidensbaserade riktlinjer och behandlingar mot parodontit, men den kunskapen tycks inte alltid vara levande i deras kliniska verksamhet, enligt en ny svensk studie.

Forskning

Nio av tio återkommer efter extraktion av visdomstand

Närmare nio av tio patienter som genomgått en extraktion av en visdomstand i underkäken återkom för ett återbesök, visar ny svensk studie. Men bara sex av tio var inplanerade, de övriga kom oplanerat. 

Forskning

Fluoros kan bero på genetik

Risken att drabbas av fluoros är mer än fördubblad för de barn som har en genetisk förändring i genen som kodar för mikroRNA17. Detta enligt brasilianska forskare.

Forskning

Nervskada kan ligga bakom burning mouth-syndromet

En systematisk sammanställning av tillgängliga data stärker teorin om att nervskador kan ligga bakom burning mouth syndrome.

Forskning

Många covid-19-patienter tappar tidigt smak och lukt

Akut förlust av lukt- och smaksinnet skulle kunna användas som en tidig identifiering av patienter med misstänkt covid-19-infektion, föreslår forskare efter den första systematiska genomgången av tillgängliga data.

Covid-19

Risken för tandförlust vid parodontit är normal först 15 år efter rökstopp

Det tar hela 15 år innan en före detta rökare har samma låga risk för tandförlust vid parodontit som en icke-rökare. Det visar en amerikansk långtidsuppföljning.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen bevakar odontologisk forskning. Här hittar du de senaste forskningsrönen samlade.