Kandidatgener för parodontit håller inte måttet

Ett antal olika gener har i den vetenskapliga litteraturen tidigare rapporterats öka risken att utveckla parodontit. Men det verkar inte som om genförklaringen håller för en närmare granskning. Det är i varje fall en rimlig slutsats av en europeisk studie som försökt att kontrollera 23 olika riskgeners koppling till parodontit i flera olika europeiska patientgrupper....

Okategoriserade

Dålig andedräkt nio gånger vanligare vid parodontit

Parodontit och gingivit är stora orsaker till dålig andedräkt. Det kan grekiska forskare visa efter att ha undersökt 78 personer där en tredjedel hade kronisk parodontit, en tredjedel gingivit och den sista tredjedelen var friska. Bland de friska, som saknade någon slags tandsjukdom, hade var tredje person dålig andedräkt, mätt med både en Halimeter och...

Okategoriserade

Impotens mer än tre gånger så vanligt vid parodontit

En hittills okänd följdeffekt av kronisk parodontit kan vara utvecklandet av impotens. Det kan en registerstudie från Taiwan visa. Forskarna har tittat på sambandet hos över 195 000 män över 18 år och har hittat en tydlig koppling. I Taiwans nationella hälsoregister fann forskarna över 32 000 män med diagnosen erektil dysfunktion. Slumpmässigt valde de...

Okategoriserade

Parodontit kan kanske botas med stamceller

Forskare i Sydkorea har skapat bentillväxt och ökad klinisk fästenivå hos Beaglehundar och med hundarnas egna stamceller behandlat avancerad parodontit.

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons