Mer tandvård gav inte bättre tandhälsa

En enkätstudie, där man följt cirka 6 000 femtioåringar som gått hos folktandvården respektive privat åren 1992–2012, visar inga skillnader i tandhälsoutveckling trots att gruppen som gått privat besökt tandvården oftare, lagt ner mer pengar och varit nöjdare med tandvården.

Nyheter

Långvarigt metabolt syndrom kopplas till sämre tandhälsa

Individer som har haft metabolt syndrom i mer än 15 år har en signifikant sämre tandhälsa. Det kan finska forskare visa.

Forskning

Individanpassad riskkommunikation kan förbättra tandhälsan

Genom tydlig och pedagogisk individanpassad riskkommunikation kan tandhälsan förbättras. Det kan forskare i Storbritannien visa efter att ha lottat 97 vanliga patienter till en av tre olika kommunikationsstrategier.

Forskning

Folkhälsan i Sverige fortsatt god

Hälsan har blivit bättre i befolkningen och medellivslängden ökar, men ojämlikheten i hälsa består. Det visar den senaste folkhälsorapporten från Folkhälsomyndigheten.

Nyheter

Färre vuxna besöker tandvården

Allt färre vuxna besöker tandvården regelbundet, andelen extraktioner minskar, och äldre med dålig tandhälsa har fler tänder kvar. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Nyheter

Hon styr i Stockholm

Efter bland annat flera chefsjobb inom folktandvården och uppdrag som landstingsdirektör, har Eva Ljung det jobb hon vill ha: vd för Folktandvården Stockholm. För det är inom tandvården hon trivs bäst och känner att hon kan göra skillnad.

Nyheter

Utbildning i tandhälsa ökade inte jämlikheten

Utbildning om tandhälsa i skolan kan göra nytta, men påverkar inte den socioekonomiska ojämlikheten i tandhälsa som redan finns, visar ny forskning.

Forskning

Brist eller balans? Många perspektiv på tandläkarbristen

Det råder tandläkarbrist i Sverige och många behandlings­rum står tomma. Men hur stor bristen är, och kommer att bli de närmaste åren, går inte att säga innan man har ringat in vilka behov tand­vården ska tillgodose.

Nyheter

MS-patienter har sämre tandhälsa

Patienter med multipel skleros, MS, har signifikant sämre tandhälsa än normalbefolkningen, trots bättre förutsättningar och beteende, visar ny studie.

Forskning

Storstadsmodell i glesbygd

Den finländska modellen med en megaklinik ska prövas i Luleå som Folktandvården Direkt. Tandvårdschefen Tomas Josefsson ser ett helt nytt sätt att bedriva och konsumera tandvård.

Nyheter

Systemisk sjukdom kan ändra den parodontala mikrofloran

Tre systemiska sjukdomar påverkar den orala bakteriefloran på ett sätt som gör att mottagligheten för parodontala sjukdomar ökar.

Forskning

Barn med dålig tandhälsa presterar sämre i skolan

En ny metaanalys av närmare 140 000 barn och ungdomar visar att en dålig tandhälsa hänger ihop med en ökad risk för dåliga studieresultat och högre frånvaro.

Forskning

Tandvårdsrädsla hindrar unga söka vård

Ungdomar som lider av tandvårdsrädsla uteblir i högre utsträckning från tandläkarbesök, något som kan leda till sämre tandhälsa i framtiden, varnar norska forskare.

Forskning

Hon vill att du vågar fråga

För Pernilla Juréus är det självklart att tandvården ska ställa frågor vid misstankar om våld i nära relationer. Det är en del av uppdraget, anser hon.

Karriär & porträtt

KBT kan förbättra ungas hälsobeteende

Två sessioner med en variant av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan få ungdomar med kariesproblem att förbättra sitt orala hälsobeteende, visar svensk studie.

Forskning

Dålig tandhälsa påverkar elitidrottares prestation

Varannan elitidrottare hade aktiv karies och var tredje angav att deras dåliga tandhälsa hade påverkat deras sportsliga prestation, visar brittisk studie.

Forskning

Ungdomar som missar bokade besök kartlagda

Ungdomar som missar inbokade tandläkarbesök är i högre utsträckning socioekonomiskt utsatta, har mer tandvårdsrädsla och en historia av tidigare missade besök, visar en svensk kartläggning.

Forskning

Regelbundna tandläkarbesök ger bättre oral livskvalitet

Medelålders personer som regelbundet går till tandläkare har en lägre risk att få en försämrad oral livskvalitet. Om besöket görs hos specialist ökar sannolikheten att den förbättras, visar ny studie.

Forskning

Dålig tandhälsa kan vara dödlig riskfaktor

Personer med dålig tandhälsa hade 45 procents högre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom och 58 procents högre risk att dö i cancer, enligt ny svensk studie.

Forskning

Folktandvården fyller 80 år

Den 25 maj var det 80 år sedan riksdagen beslutade att inrätta folktandvården. Det firades med fluorskölj och ballonger, men också med att försöka nå ut med budskapet att det behövs fler utbildningsplatser för tandläkare och tandhygienister.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons