Rotbehandlingarna gick snett

Två filar gick sönder under en rot­behandling och filrester lämnades kvar i tanden. Bland annat därför får en tandläkare i Småland anmärkningar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Tandhygienist får prövotid

När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskade en tandläkare som sedan blev av med sin legitimation, upptäcktes att även tandhygienisten på praktiken hade varit oskicklig. Nu har hon fått tre års prövotid.

Etik

Löner, dramatik och etik i topp år 2018

Förändrade löner, kliniken som förstördes i en brand och indragna legitimationer har väckt mycket intresse under året. Att svensk tandvård har fått en ny specialitet och vilka som blev årets studenter var också populär läsning.

Etik

Kritik för fast protetik utan sjukdomsbehandling

En tandläkare i Göteborg får hård kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Han cementerade fast protetiska konstruktioner utan att först utföra nödvändiga förbehandlingar.

Etik

God tandvård går före ekonomiska diskussioner

”I samband med ekonomiska diskussioner måste adekvat omhändertagande av patienten prioriteras.” Det skriver Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ett beslut som rör en implantatbehandling i Malmö.

Etik

HSAN drar in tandläkarens legitimation

En privattandläkare i Malmö har varit så oskicklig att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har tagit ifrån honom legitimationen.

Etik

IVO kritiserar bristfällig journal

När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar patientfall får journalen ofta anmärkning trots att vården bedöms som rimlig och adekvat.

Etik

Extraktion orsakade sjukhusvistelse

Extraktion av en visdomstand i underkäken ledde till att en patient i Södermanland fick ligga på sjukhus i sex dagar.

Etik

Strutsmetoden kostade legitimationen

Att köra strutsmetoden när Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kallar till möte kan kosta dig legitimationen. Så har det blivit för en tandläkare i Norrbotten.

Etik

Undvik tvång när barn får panik

Om ett barn får panik och börjar göra motstånd i behandlingsstolen är det bättre att avbryta behandlingen än att tvinga barnet att fortsätta. Det framgår av ett beslut som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat.

Etik

 När någon annan gör fel

”Har jag en dålig dag kanske någon dör”, så lyder titeln på en nyutgiven bok av läkaren ­Christian Unge där han bland annat beskriver sina egna misstag i yrkeslivet. Om alla hade hans öppet självkritiska blick hade många fel kunnat undvikas.

Etik

 Tandläkare granskas efter flera brister

En privattandläkare i Helsingborg granskas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter tre patientfall där IVO har sett brister.

Etik

 Funktionshindrad fick vänta ett halvår

En multisjuk tonåring med svår intellektuell funktionsnedsättning kom till en folk­tand­vårds­klinik i Skåne på grund av tandvärk. Bristande remissrutiner gjorde att hon trots rotrester, kariesskadade tänder och parodontit fick vänta ett halvår på tandsanering.

Etik

Hon lyfter etiken

Vad som är rätt eller fel beror på det ­sociala ­sammanhanget. Alla kan göra fel, men när det blir ­tokigt måste man kunna rätta till det, tycker ­Margareta Molin ­Thorén, ­professor i oral ­protetik i Umeå. Etiska frågor har alltid engagerat henne.

Etik

En av tio mobbad på jobbet

Lagen är tydlig med att mobbning eller kränkande särbehandling är helt oacceptabelt. Och det är arbets­giva­ren som har huvudansvaret för att förebygga och hantera situationen.

Etik

Kommunikation viktigt vid akutbesök

Det kan finnas anledning för folktandvården i Region Uppsala att förbättra sitt sätt att informera patienter och närstående när akuta situationer uppstår. Det anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Prövotid efter oskicklighet

En tandläkare i Norrland får prövotid i tre år. Hälso- och sjukvårdens an­svars­nämnd anser att han har varit så oskicklig att det kan gå ut över patientsäkerheten.

Etik

Dog av blodförgiftning efter tandbehandling

En äldre, skör person fick sepsis (blodförgiftning) och avled på sjukhus några dagar senare. Orsaken tros vara en tandbehandling. Händelsen har lex Maria-anmälts.

Etik

Bör man överväga att behandla under tvång?

Så lät den inledande frågan på seminariet ”Med etiken som vägvisare när kunskap inte räcker” på Riksstämma & Swedental 2017, arrangerat genom ett samarbete mellan Tandläkarförbundets etikkommitté och Svensk förening för orofacial medicin, SOM.

Etik

Ny myndighet för etikprövning

Längre straff för brott mot etikprövningslagen, tydligare ansvar och en ny myndighet. Det är några förändringar som föreslås från och med nästa år för etikprövning för forskning på människor.

Etik

Känselbortfall trots korrekt behandling

Efter extraktionen upplevde patienten ett visst känselbortfall i läppen och hakan och anmälde tandläkaren till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO anser dock att tandläkaren agerat korrekt vid behandlingen.

Etik

Etiskt café med estetik på menyn

RIKSSTÄMMAN 2013. Självklart håller Etiska caféet öppet även i år, nu med estetiska problemställningar på menyn.

Etik

Vilken tyngd har den anhöriges vilja?

Varje dag möter tandläkare och övrig tandvårdspersonal etiska dilemman i sitt arbete. Oftast finns flera olika sätt att förhålla sig till dessa. Tandläkartidningen kommer under året att ta upp några av de patientfall som diskuterades vid det etiska kaféet vid den förra odontologiska riksstämman, fall som alltid är aktuella och som innebär en rad etiska frågor att besvara inför en behandling.

Artikelserier

När tar tandläkarens ansvar slut?

Varje dag möter tandläkare och övrig tandvårdspersonal etiska dilemman i sitt arbete. Oftast finns flera olika sätt att förhålla sig till dessa. Tandläkartidningen fortsätter här sin serie som etiska frågeställningar. De bygger på några av de patientfall som diskuterades vid det etiska kaféet vid den förra odontologiska riksstämman.

Artikelserier

Vem bestämmer behovet av behandling?

Varje dag möter tandläkare och övrig tandvårdspersonal etiska dilemman i sitt arbete. Oftast finns flera olika sätt att förhålla sig till dessa.

Artikelserier

När barnet uteblir från kontroll – så hanterar du situationen

Dagligen ställs tandläkare och annan tandvårdspersonal inför etiska dilemman. Ofta finns flera sätt att förhålla sig till dessa. Tandläkartidningen avslutar här serien med etiska frågeställningar. Denna gång handlar det om en barnpatient som uteblivit från tandvård vid flera tillfällen.

Artikelserier

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen bevakar anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som gäller tandvården, och skriver om myndighetens beslut.