Tandläkartidningen gör längre intervjuer med intressanta personer inom tandvården. Vi låter också tandläkare berätta om sina karriärval för att visa på tandläkaryrkets många möjligheter.